MY MENU

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการ

     โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ ระยะที่3 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเป็นมาของโครงการ

     คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) ได้มีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ในช่วงปี 2551-2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มสถานประกอบการโรงงาน การค้าและพาณิชย์ ชุมชน และครัวเรือน กลุ่มสถานประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา นับรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีของเสียเศษอาหาร ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านต่างๆ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ได้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการบำบัดของเสียเศษอาหารแบบไร้อากาศที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนภายใต้งบประมาณที่จัดสรรจาก กทอ. จำนวน 180 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณ5 ปี

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ

1. ลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและเชื้อโรคต่างๆที่มาจากเศษอาหารเศษผักที่เหลือใช้
2. จะได้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำ จาก เศษอาหาร เศษพืช สารอินทรีย์ ขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และแร่ธาตุต่างๆให้กับต้นไม้นานาพันธุ์ได้
3. ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนหรือก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกของเรา
4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก๊าซ LPG ได้ประมาณเดือนละ 30%
5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อปุ๋ยหมักได้
6. ช่วยลดภาระให้กับหน่วยงานเทศบาลในการกำจัดของเสียเศษอาหาร

7. ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนและชุมชนใกล้เคียงให้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน โดยการนำเอาเศษอหาร เหลือใช้มาแปรสภาพให้เป็นพลังงานทดแทน ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลไทยโดยการประหยัดพลังงาน และ รักษาสิ่งแวดล้อม
9. ผู้ประกอบการ สามารถจัดการ เศษอาหาร ของเสีย ภายในองค์กร ได้อย่างเป็นระบบ
 
ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพของเสียจากเศษอาหาร และขยะอินทรีย์ และลูกค้าที่ติดตั้งระบบแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเภทโรงพยาบาล

1.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (CT-500 S25 kg./day)
2.โรงพยาบาลสมุทรสาคร (CT-500 S25 kg./day)
3.โรงพยาบาลราชบุรี (CT-500 S25 kg./day)
4.โรงพยาบาลพิษณุเวช (CT-250 S kg./day)
5.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (CT-500 S25 kg./day)
6.โรงพยาบาลสิงห์บุรี (CT-250 kg./day)
7.โรงพยาบาลอุ้มผาง (CT-150 kg./day)
8.โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดร (CT-40 kg./day)
 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
9.บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (อมตะนคร)(CT-500 S25 kg./day)
10.บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (สุพรรณบุรี) (CT-500 S25 kg./day)
11.บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา) (CT-250 S kg./day)
12.บริษัท สยาม อินดัสเทรียล จำกัด (สมุทรปราการ) (CT-250 S kg./day)
13.บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด (ตรัง) (CT-250 S kg./day)
14.บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (นครปฐม) (CT-500 S25 kg./day)
15.บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด (สระบุรี) (CT-250 S kg./day)
16.บ้านขนมจีนชลนิศา (บางบัวทอง) (CT-500 S25 kg./day)
17.บริษัท ปูนนครหลวงไทย จำกัด (กทม.) (CT-30 kg./day)
18.บริษัท ไทย-เยอรมัน อินดัสทรี่ เซรามิค จำกัด(มหาชน) (CT-150 kg./day) (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี)
19.โรงงานแป้งขนมจีนรจนา (มหาสารคาม) (CT-150 kg./day) 20.โรงงานแป้งขนมจีนมิตร (ร้อยเอ็ด) (CT-150kg./day)
21. บริษัท คิวพี(ประเทศไทย) จำกัด (ราชบุรี) CT-2,500 kg./day)ไม่เข้าร่วมโครงการ
 

ประเภทโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว
22.โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพ) (CT-500 kg./day)
23.โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ (กรุงเทพ) (CT-500 kg./day)
24.โรงแรมสยามเบย์ ชอร์ (พัทยา) (CT-250 kg./day)
25.โรงแรมภูเก็ตแกรซแลนด์ (ภูเก็ต) (CT-500 kg.day)
26.สวนนงนุช (พัทยา) (CT-1,000 kg/day)
27.โรงแรม ฮอร์ท ชู พอยท์ (พัทยา) (CT-1,000 kg./day)
28.รีสอร์ททะเลสีครีม (สมุทรสงคราม) (CT-500 kg./day)
29.สวนสุภัทราแลนด์ (ระยอง) (CT-500 kg./day)
30.โรงแรม พีพี เนเชอรัล รีสอร์ท แอนด์ สปา (เกาะพีพี) (CT-500 kg./day)
31. ร้านอาหารบ้านน้ำเคียงดิน (กรุงเทพ) CT-800 kg./day)
32.โรงแรมรอยัล คลิป บีท พัทยา CT-250 kg./day)
33.บริษัท ฮันนีมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ ภูเก็ต จำกัด(เกาะไม้ท่อน) (CT-100 kg./day)
34.สวนนงนุช (พัทยา) (CT-500 kg/day) ไม่เข้าร่วมโครงการ
 

ประเภทตลาดสด
35.ตลาดสามย่าน (กรุงเทพ) CT-500 kg./day)
36.ตลาดใหม่ทุ่งครุ (กรุงเทพ) (CT-500 kg./day)
37.ตลาดปฐมมงคล (ตลาดกลางนครปฐม) (CT-500 kg./day)
 

ประเภทราชการ
38.กองทัพอากาศ(กองต่อสู้อากาศยานดอนเมือง) (CT-150 kg./day)
39.โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม (สมุทรสาคร) (CT-150 kg./day)
40.โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ (อุบลราชธานี) (CT-30 kg./day)
41.เทศบาลคอนสวรรค์ (ชัยภูมิ) (CT-30 kg./day)
42.เทศบาลนครเกาะสมุย (สุราษฏร์ธานี) (CT-800 kg./day)
43.วิทยาลัยพลังงานทดแทนแม่โจ้ (เชียงใหม่) (CT-30 kg./day) ไม่เข้าร่วมโครงการ
44.มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) CT-150 kg./day) ไม่เข้าร่วมโครงการ
Download เอกสาร
 
ดาวน์โหลด เอกสารเชิญชวนโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มและรายระเอียดโครงการก๊าซชีวภาพ