MY MENU

จุลินทรีย์

Bio-Best 001 จัดการปัญหาห้องส้วมเหม็นและอุดตัน
คือ กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีความสามารถในการย่อย ละลาย กากอาหาร, เศษกระดาษ ตลอดจนสารอินทรีย์ทุกชนิด ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะแก๊สที่มีกลิ่นเหม็น อันเกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ จะถูกเปลี่ยนรูปเป็นเกลือแร่ที่ละลายน้ำได้ จึงเป็นการทำลายต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพียงใช้ ไบโอเบส-001 ครั้งละ 100 กรัม เทลงในส้วม, อ่างล้างหน้า, และท่อระบายน้ำ ต่อเนื่อง 3 วันแรก หลังจากนั้นใช้ ไบโอเบส -001 สัปดาห์ละครั้ง ส้วมที่เต็มจะค่อย ๆ ยุบตัวลง ส้วมที่ยังไม่เต็มจะไม่มีโอกาสเต็ม และกลิ่นเหม็นจากส้วมจะหายไปภายใน 1สัปดาห์
Bio-Best 002 จุลินทรีย์กำจัดบ่อดักไขมัน
คือ กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีความสามารถในการย่อย ละลายไขมันในบ่อดักไขมัน และคราบไขมันที่เกาะในท่อระบายน้ำทิ้ง เมื่อจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายไขมันในบ่อ จึงหมดภาระการตักไขมันนำไปทิ้ง และทำให้การระบายน้ำในท่อไหลสะดวกดียิ่งขึ้น
เพียงใช้ ไบโอเบส -002 ครั้งละ 1,000 กรัม ต่อบ่อดักไขมัน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร โดยครั้งแรกให้ใส่ทุก ๆ 3 วัน ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น 15 วันใส่ครั้งหนึ่ง กรณีใช้กับท่อระบายน้ำ ให้ใช้ ไบโอเบส -002 ครั้งละ 50 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตร ทิ้งให้ตกกะตอน แล้วรินเอาแต่น้ำใส เทลงในซิงต์อ่างล้างจาน / รูท่อระบายน้ำ ที่มีคราบไขมันใส่ทุก ๆ 3 วัน จนน้ำไหลสะดวกดีแล้ว หลังจากนั้น 15 วันใส่ครั้งหนึ่ง
Bio-Best 003 จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นกองขยะ
มีลักษณะพิเศษของกลุ่มเชื้อต่าง ๆกลุ่มบาซิลลัส ช่วยลดกลิ่น ย่อยสลายกากอาหารพวกโปรตีนไขมันต่าง ๆ ในขั้นต้น กลุ่มแลคโตบาซิลลัส ช่วยย่อยสารประกอบโปรตีนต่าง ๆ และสร้างกรด ลดการสะสมของจุลินทรีย์ก่อโรคกลุ่มยีสต์ ช่วยทำให้เกิดกระบวนการหมักใช้น้ำตาลจากพืชผักผลไม้ ทำให้ pH ต่ำลง ลดการสะสมของจุลินทรีย์ก่อโรคกลุ่มสร้างกรดอะซีติก เปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นกรดน้ำส้ม มีกลิ่น ช่วยขับไล่สัตว์และแมลงพาหะ เช่น แมลงสาป แมลงวัน หนู ได้กลุ่มโฟโต้ซินเทติกแบคทีเรีย ช่วยย่อยสลายกากของเสียในสภาวะไร้อากาศ เช่นตะกอนโคลนก้นหลุม ลดการสร้างแก๊สไข่เน่า

เพียงใช้ ไบโอเบส 003 ในปริมาณ 100 กรัม ผสมน้ำ 10-20 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วตามผนังห้องเก็บขยะ หรือราดตามกองขยะ ทิ้งไว้ 10-20 นาที กลิ่นเหม็นจากกองขยะจะลดลง แมลงลาปและแมลงวัน จะลดลง และสามารถดับกลิ่นขยะได้นาน 10-15 วัน (กรณีมีขยะใหม่ให้ทำการฉีดซ้ำที่กองขยะใหม่) ไบโอเบส 003 จะช่วยย่อยสลายกากของเสียต่างๆ ลดการสะสมของจุลินทรีย์ก่อโรค ลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือ ก๊าซไข่เน่า ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง แม้จะใช้มือสัมผัสโดยตรง

หมายเหตุ : หากบริเวณกองขยะมีน้ำชะขยะขังอยู่ ให้ใช้ผงราดตามบริเวณนั้นได้เลย ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีหรือยาฆ่าเชื้อทุกชนิด